Трифонова, О. М. «3D-РУЧКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ STEM-КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 2, Листопад 2021, с. 52-58, doi:10.26661/2522-4360-2021-2-08.