Гриб’юк, О. О. «ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ: СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 4, Квітень 2022, с. 35-45, doi:10.26661/2786-5622-2021-4-05.