Іванова, Л. С. «ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 4, Квітень 2022, с. 256-61, doi:10.26661/2786-5622-2021-4-38.