Дуброва, С. В. «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 1, Червень 2023, с. 39-46, doi:10.26661/2786-5622-2023-1-06.