[1]
Котович, В.В. 2018. ЛОКАТИВНІСТЬ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОЗНАКА ОЙКОНІМІВ. Мова. Література. Фольклор. 1 (Груд 2018), 86-94.