[1]
Сіроштан, Т.В. 2017. АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ НА -ЬВА, -ОВА У СЛОВОТВІРНІЙ СИСТЕМІ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ. Мова. Література. Фольклор. 1 (Чер 2017), 204-209.