(1)
Білоусенко, П. І. ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ОБРЯДОВИХ ДІЙ. Вісник ЗНУ. Філологічні науки 2022, 17-24.