(1)
Багацька, О. В.; Баранцев, Я. А. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ВОЄННОГО НАРАТИВУ (НА МАТЕРІАЛІ ВИДАННЯ «WASHINGTON POST»). Вісник ЗНУ. Філологічні науки 2023, 7-14.