(1)
Галецька, Р. С. РЕЛІГІЙНИЙ (ХРИСТИЯНСЬКИЙ) СВІТОГЛЯД УКРАЇНЦІВ У ЗБІРНИКАХ НАРОДНИХ ЗАГАДОК ХІХ СТ. Вісник ЗНУ. Філологічні науки 2023, 130-136.