(1)
Жуйкова, М. В. СВІТ РОСЛИН У ТРАДИЦІЙНІЙ НАРОДНІЙ КУЛЬТУРІ ТА В ЕТНОЛІНГВІСТИЧНОМУ СЛОВНИКУ: РЕЦЕНЗІЯ НА ВИПУСКИ ТОМУ «ROŚLINY» БАГАТОТОМОВОГО ВИДАННЯ «SŁOWNIK STEREOTYPÓW I SYMBOLI LUDOWYCH». Вісник ЗНУ. Філологічні науки 2023, 143-145.