(1)
Жуйкова , М. В. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИОКРЕМЛЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ВАРІАНТІВ БАГАТОЗНАЧНИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЄСЛОВА ЗАЛИШИТИ). Вісник ЗНУ. Філологічні науки 2019, 71-76.