Білоусенко, П. І. (2022). ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ОБРЯДОВИХ ДІЙ. Мова. Література. Фольклор, (2), 17-24. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-2