Якимович-Чапран, Д. Б. (2022). ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНОТАЦІЇ ЕТНОНІМІВ РУСИН, ЛИТВИН, ТАТАРИН, НІМЕЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕМ І ПАРЕМІЙ). Мова. Література. Фольклор, (2), 84-95. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-12