Багацька, О. В., & Баранцев, Я. А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ВОЄННОГО НАРАТИВУ (НА МАТЕРІАЛІ ВИДАННЯ «WASHINGTON POST»). Мова. Література. Фольклор, (1), 7-14. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-1