Городиловська, М. Т. (2023). ТЕРМІНИ «ALIEN», «IMMIGRANT» ТА «CITIZEN» В ІММІГРАЦІЙНИХ АКТАХ КОНГРЕСУ США: ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ. Мова. Література. Фольклор, (1), 15-23. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-2