Мацегора, І. Л. (2023). СТУПЕНІ МІЖМОВНОГО ПАРАЛЕЛІЗМУ В ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА БОЛГАРСЬКОЇ МОВ. Мова. Література. Фольклор, (1), 33-39. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-4