Назаренко, І. О. (2023). ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ РОДОВОГО ВІДМІНКА В СИСТЕМІ ТРАНСПОЗИЦІЙНИХ ЗМІН. Мова. Література. Фольклор, (1), 40-46. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-5