Ходжаєва, О. О. (2023). ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “ACTION” ЯК КОМПОНЕНТ ЦІННОСТІ ‘HEALTH’ У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Мова. Література. Фольклор, (1), 68-73. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-9