Павленко, І. Я. (2023). «ОТО Й УВЕСЬ ОБРЯД?»: ТАНАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ТОПОСИ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ» У КОНТЕКСТІ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ. Мова. Література. Фольклор, (1), 103-110. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-14