Галецька, Р. С. (2023). РЕЛІГІЙНИЙ (ХРИСТИЯНСЬКИЙ) СВІТОГЛЯД УКРАЇНЦІВ У ЗБІРНИКАХ НАРОДНИХ ЗАГАДОК ХІХ СТ. Мова. Література. Фольклор, (1), 130-136. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-17