Жуйкова, М. В. (2023). СВІТ РОСЛИН У ТРАДИЦІЙНІЙ НАРОДНІЙ КУЛЬТУРІ ТА В ЕТНОЛІНГВІСТИЧНОМУ СЛОВНИКУ: РЕЦЕНЗІЯ НА ВИПУСКИ ТОМУ «ROŚLINY» БАГАТОТОМОВОГО ВИДАННЯ «SŁOWNIK STEREOTYPÓW I SYMBOLI LUDOWYCH». Мова. Література. Фольклор, (1), 143-145. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-18