Крупєй, К. С., & Запольських, С. П. (2023). АФІКСАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ІНФЕКТОЛОГІЇ. Мова. Література. Фольклор, (2), 13-18. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-2-2