Ніколова, О. О. (2023). ОЛЮДНЕННЯ ТА ОПРЕДМЕТНЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРАВМИ В РОМАНІ П. ЯЦЕНКА «МАГНЕТИЗМ». Мова. Література. Фольклор, (2), 58-64. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-2-8