ПАВЛЕНКО, І. Я. «ОТО Й УВЕСЬ ОБРЯД?»: ТАНАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ТОПОСИ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ» У КОНТЕКСТІ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ. Мова. Література. Фольклор, n. 1, p. 103-110, 15 Вер 2023.