КОТОВИЧ, В. В. ЛОКАТИВНІСТЬ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОЗНАКА ОЙКОНІМІВ. Мова. Література. Фольклор, n. 1, p. 86-94, 13 Груд 2018.