Павленко, І. Я. 2023. ««ОТО Й УВЕСЬ ОБРЯД?»: ТАНАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ТОПОСИ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА ‘ГАМЛЕТ’ У КОНТЕКСТІ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ». Мова. Література. Фольклор, вип. 1 (Вересень), 103-10. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-14.