Ніколова, О. О. 2023. «ОЛЮДНЕННЯ ТА ОПРЕДМЕТНЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРАВМИ В РОМАНІ П. ЯЦЕНКА ‘МАГНЕТИЗМ’». Мова. Література. Фольклор, вип. 2 (Грудень), 58-64. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-2-8.