Білоусенко, П. І. (2022) «ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ОБРЯДОВИХ ДІЙ», Мова. Література. Фольклор, (2), с. 17-24. doi: 10.26661/2414-9594-2021-2-2.