Меркулова, О. В. і Приходько, І. М. (2023) «НАЗВИ КІНЦІВОК ТА ЇХ ЧАСТИН В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ХІ-ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)», Мова. Література. Фольклор, (2), с. 32-40. doi: 10.26661/2414-9594-2022-2-4.