Мацегора, І. Л. (2023) «СТУПЕНІ МІЖМОВНОГО ПАРАЛЕЛІЗМУ В ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА БОЛГАРСЬКОЇ МОВ», Мова. Література. Фольклор, (1), с. 33-39. doi: 10.26661/2414-9594-2023-1-4.