Назаренко, І. О. (2023) «ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ РОДОВОГО ВІДМІНКА В СИСТЕМІ ТРАНСПОЗИЦІЙНИХ ЗМІН», Мова. Література. Фольклор, (1), с. 40-46. doi: 10.26661/2414-9594-2023-1-5.