Ходжаєва, О. О. (2023) «ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “ACTION” ЯК КОМПОНЕНТ ЦІННОСТІ ‘HEALTH’ У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ», Мова. Література. Фольклор, (1), с. 68-73. doi: 10.26661/2414-9594-2023-1-9.