Павленко, І. Я. (2023) ««ОТО Й УВЕСЬ ОБРЯД?»: ТАНАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ТОПОСИ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА ‘ГАМЛЕТ’ У КОНТЕКСТІ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ», Мова. Література. Фольклор, (1), с. 103-110. doi: 10.26661/2414-9594-2023-1-14.