Галецька, Р. С. (2023) «РЕЛІГІЙНИЙ (ХРИСТИЯНСЬКИЙ) СВІТОГЛЯД УКРАЇНЦІВ У ЗБІРНИКАХ НАРОДНИХ ЗАГАДОК ХІХ СТ.», Мова. Література. Фольклор, (1), с. 130-136. doi: 10.26661/2414-9594-2023-1-17.