Ніколова, О. О. (2023) «ОЛЮДНЕННЯ ТА ОПРЕДМЕТНЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРАВМИ В РОМАНІ П. ЯЦЕНКА ‘МАГНЕТИЗМ’», Мова. Література. Фольклор, (2), с. 58-64. doi: 10.26661/2414-9594-2023-2-8.