Черник, О. О. (2018) «ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ, ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ТА ЛІНГВО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АФОРИЗМІВ ДЕНА БРАУНА (НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ РОМАНІВ ПРО ПРОФЕСОРА ЛЕНҐДОНА)», Мова. Література. Фольклор, (1), с. 137-142. доступний у: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/593 (дата звернення: 26Травень2024).