[1]
О. В. Меркулова і І. М. Приходько, «НАЗВИ КІНЦІВОК ТА ЇХ ЧАСТИН В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ХІ-ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)», Вісник ЗНУ. Філологічні науки, вип. 2, с. 32-40, Квіт 2023.