[1]
О. О. Ходжаєва, «ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “ACTION” ЯК КОМПОНЕНТ ЦІННОСТІ ‘HEALTH’ У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ», Вісник ЗНУ. Філологічні науки, вип. 1, с. 68-73, Вер 2023.