[1]
І. Я. Павленко, ««ОТО Й УВЕСЬ ОБРЯД?»: ТАНАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ТОПОСИ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА ‘ГАМЛЕТ’ У КОНТЕКСТІ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ», Вісник ЗНУ. Філологічні науки, вип. 1, с. 103-110, Вер 2023.