[1]
Р. С. Галецька, «РЕЛІГІЙНИЙ (ХРИСТИЯНСЬКИЙ) СВІТОГЛЯД УКРАЇНЦІВ У ЗБІРНИКАХ НАРОДНИХ ЗАГАДОК ХІХ СТ.», Вісник ЗНУ. Філологічні науки, вип. 1, с. 130-136, Вер 2023.