[1]
М. В. Жуйкова, «СВІТ РОСЛИН У ТРАДИЦІЙНІЙ НАРОДНІЙ КУЛЬТУРІ ТА В ЕТНОЛІНГВІСТИЧНОМУ СЛОВНИКУ: РЕЦЕНЗІЯ НА ВИПУСКИ ТОМУ «ROŚLINY» БАГАТОТОМОВОГО ВИДАННЯ ‘SŁOWNIK STEREOTYPÓW I SYMBOLI LUDOWYCH’», Вісник ЗНУ. Філологічні науки, вип. 1, с. 143-145, Вер 2023.