[1]
К. С. Крупєй і С. П. Запольських, «АФІКСАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ІНФЕКТОЛОГІЇ», Вісник ЗНУ. Філологічні науки, вип. 2, с. 13-18, Груд 2023.