[1]
В. С. Колодій, «АРХЕТИПИ, СЮЖЕТИ Й ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ В ПОЕЗІЇ ГАЛІ МАЗУРЕНКО», Вісник ЗНУ. Філологічні науки, вип. 2, с. 39-45, Груд 2023.