[1]
О. О. Ніколова, «ОЛЮДНЕННЯ ТА ОПРЕДМЕТНЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРАВМИ В РОМАНІ П. ЯЦЕНКА ‘МАГНЕТИЗМ’», Вісник ЗНУ. Філологічні науки, вип. 2, с. 58-64, Груд 2023.