[1]
М. В. Жуйкова, «ДО ПИТАННЯ ПРО ВИОКРЕМЛЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ВАРІАНТІВ БАГАТОЗНАЧНИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЄСЛОВА ЗАЛИШИТИ)», Вісник ЗНУ. Філологічні науки, вип. 2, с. 71-76, Груд 2019.