[1]
В. В. Котович, «ЛОКАТИВНІСТЬ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОЗНАКА ОЙКОНІМІВ», Вісник ЗНУ. Філологічні науки, вип. 1, с. 86-94, Груд 2018.