Білоусенко, П. І. «ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ОБРЯДОВИХ ДІЙ». Мова. Література. Фольклор, вип. 2, Червень 2022, с. 17-24, doi:10.26661/2414-9594-2021-2-2.