Павленко, І. Я. ««ОТО Й УВЕСЬ ОБРЯД?»: ТАНАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ТОПОСИ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА ‘ГАМЛЕТ’ У КОНТЕКСТІ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ». Мова. Література. Фольклор, вип. 1, Вересень 2023, с. 103-10, doi:10.26661/2414-9594-2023-1-14.