Ніколова, О. О. «ОЛЮДНЕННЯ ТА ОПРЕДМЕТНЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРАВМИ В РОМАНІ П. ЯЦЕНКА ‘МАГНЕТИЗМ’». Мова. Література. Фольклор, вип. 2, Грудень 2023, с. 58-64, doi:10.26661/2414-9594-2023-2-8.