Жуйкова , М. В. «ДО ПИТАННЯ ПРО ВИОКРЕМЛЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ВАРІАНТІВ БАГАТОЗНАЧНИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЄСЛОВА ЗАЛИШИТИ)». Мова. Література. Фольклор, вип. 2, Грудень 2019, с. 71-76, http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/472.